gut_schaesberg
PAARDEN

Dierenarts Drs. Ben Horsmans heeft zijn sporen wel verdiend in de wereld van de internationale paardensport. U kunt veel meer over hem vinden op elk van de sociale media links onderaan de pagina.

De paardenpraktijk biedt een totaalpakket aan verzorging en zoals u weet is dat bij paarden heel wat.

De belangrijkste worden hieronder opgesomd.

Preventieve gezondheidszorg (profylaxe). Ondermeer enten, chippen, gebits- bloed- en mestonderzoek

Kreupelheden, verwondingen, luchtwegen- en huidproblemen

Keuringen (ook voor aankoop), zowel klinisch als röntgenologisch

Gebitsverzorging

Gynaecologie, zoals drachtigheidscontrole en -begeleiding

Veulenzorg

Röntgenonderzoek, echografie en bronchoscopie

Laboratorium voor: Bloed-, bacteriologisch-, urine- en mestonderzoek

Sportpaarden begeleiding, nationaal + internationaal

E.I. taken (Treating Veterinarian + Official Veterinarian)

Wij weten hoe belangrijk uw dier voor u is. We nemen samen met u de tijd voor een goed en uitgebreid vooronderzoek, teneinde een juiste diagnose te kunnen stellen. Op basis daarvan stellen wij een behandeling voor, proberen zo accuraat mogelijk een daarbij behorende kostenanalyse te maken en gaan na uw goedkeuring over tot de behandeling.

Hoe uitgebreid ons zorgpakket ook is, het blijft eerstelijnszorg. Mocht het zo zijn dat uw paard echt specialistische behandeling nodig heeft, bijvoorbeeld orthopedische, cardiologische of dermatologische zorg, dan begeleiden we u met het verwijzen naar de juiste en bij ons bekende specialisten. Deze specialisten houden praktijk in zowel Nederland, Duitsland en België. Afhankelijk van de klacht, heeft u als paardeneigenaar een relatief ruime keus.

Indien de diagnose dit vereist, begeleiden we uw paard ook in een nazorgtraject. In overleg kan er heel veel, vaak meer dan u denkt.

Alleen de beste zorg is goed genoeg voor uw dier..!